Evästeet

Keräämme evästeiden avulla parantaaksemme käyttäjäkokemusta sivuillamme käyttämäsi www-sivut, sealintyypin, saapumis- ja poistumisajat, mistä verkko-osoitteesta olette tulleet sivuillemme sekä mistä verkkotunnuksesta olette tulleet sivuillemme.

Tietosuojaseloste

Sisu Interior kerää ja käsittelee yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja yksityisasiakkaiden henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muun vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä selosteessa kerromme sinulle tietojesi käsittelyn perusteista ja tiedotamme sinulle oikeuksistasi omiin tietoihisi liittyen.

Tämä seloste kattaa asiakasrekisterissämme olevat henkilötiedot. Käytämme asiakasrekisteriä palveluidemme tuottamiseen, asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiin. Koska palvelemme pääsääntöisesti yritysasiakkaita, yritysten yhteyshenkilöiden henkilötiedot ovat rekisterimme keskeisin tietosisältö.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Design2b Interior Oy, jäljenpänä Sisu Interior, Tirolintie 7, 90530 Oulu, Y-tunnus: 2916550-3, sähköposti sisu@sisuinterior.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen peruste Design2b Interior Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelylle on sopimussuhde. Peruste niiden henkilöiden tietojen käsittelylle, jotka eivät vielä ole asiakkaitamme, on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen ylläpitämiseksi, Sisu Interior palvelujen tuottamiseksi rekisteriin merkityille asiakkaille, sekä palveluun olennaisesti liittyvien prosessien kuten laskutuksen, vianselvityksen, teknisen tuen ja asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin mahdollistamiseksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Sisu Interior kerää ja käsittelee tietoja yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöistä sekä yksityisasiakkaistaan, sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoja myyntiä ja markkinointia varten.

Sisu Interior kerää ja käsittelee yksityisasiakkaistaan seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan, palvelun käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi, yrityksen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Asiakasnumero
  • Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten tilattu palvelu hintatietoineen ja toimitusosoitteineen sekä sopimuksen alkamis- ja päättymispäivä
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenottoihin liittyvä viestihistoria
  • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

 Tietolähteet

Sisu Interiorin säännönmukaisia tietolähteitä ovat:

  • Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot
  • Asiakasyrityksen ilmoittamat yhteyshenkilön tai loppukäyttäjän tiedot
  • Asiakastietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ulkopuolisten tahojen kautta kuten YTJ:stä, PRH:sta, Suomen Asiakastiedolta, Fonectasta tai muista vastaavista rekistereistä.

Keräämme asiakkaiden tiedot ensisijaisesti asiakkailta itseltään ja tallennamme ne rekisteriin sellaisina kuin asiakas on ne ilmoittanut. Tietoja päivitetään sitä mukaa, kun saamme asiakkailta tiedon muutoksista.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa. Jos haluat käyttää jotain allaolevista oikeuksistasi, ota yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteella sisu@sisuinterior.fi.

Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus pyytää keräämämme henkilötietosi nähtäväksesi ja pyytää meitä oikaisemaan mahdolliset virheelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelemme niitä mielestäsi lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus: Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietojasi rekisteristä, jos niiden käsittely ei ole mielestäsi tarpeellista asiakassuhteen kannalta. Punnitsemme pyyntösi ja ilmoitamme sinulle, onko poistaminen mahdollista. Mikäli emme voi poistaa tietojasi, ilmoitamme sinulle perustellun syyn. Jos olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Voit myös vaatia, että rajoitamme tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Voit pyytää meiltä määrämuotoista koostetta tiedoistasi, jotta voit siirtää ne toiselle vastaavalle palveluntarjoajalle. Voit myös pyytää meitä lähettämään tietosi suoraan toiselle palveluntarjoajalle.

Valitusoikeus: Sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos rikomme mielestäsi tietosuoja-asetusta tai tietosuojalakia.

Suoramarkkinointikielto: Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin. Ota huomioon, että Sisu Interior ei koskaan luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotka voisivat käyttää niitä suoramarkkinointiin.

Käsittelyn kesto

Pääsääntöisesti asiakkaiden henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakasopimus ja -suhde on voimassa Sisu Interiorin ja asiakkaan välillä, ja tiedot pyritään pääsääntöisesti poistamaan kohtuullisessa ajassa sopimuksen purkautumisen jälkeen.

Lainsäädäntö pakottaa meidät kuitenkin säilyttämään osaa tiedoista myös asiakassuhteen purkautumisen jälkeen laskutusta, perintää, kirjanpitoa, tietoliikenteen vikatilanteiden ja viranomaisten tietopyyntöjen selvittelyä varten. Näissä tapauksissa poistamme tiedot aikaisintaan sen jälkeen kun lakien määräämät velvoitteet ovat päättyneet.

Myynnin ja markkinoinnin osalta säilytämme tietojasi sen aikaa, kun palvelujen markkinointi on ajankohtaista.

Tietojen vastaanottajat

Asiakkaittemme henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille yrityksille tai tahoille.

Käytämme joissain toiminnoissamme alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita, jotka käsittelevät henkilötietoja Sisu Interiorin pyynnöstä ja Sisu Interiorin määrittelemiin tarkoituksiin. Näitä toimintoja ovat erityisesti palveluiden asennustyöt ja tavarantoimitukset EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakkaittemme henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ulkomaisina alihankkijoina käytämme vain EU:n alueella toimivia yrityksiä tai yrityksiä, jotka täyttävät tietosuoja-asetuksen 45 artiklan edellytykset kohdemaan tietosuojan riittävyydestä.

Ulkomaisten verkkotunnusten ja TLS-sertifikaattien rekisteröintipalveluiden käytön yhteydessä asiakkaan yhteyshenkilön perustiedot (nimi, katuosoite, sähköpostiosoite) toimitetaan alihankkijalle palvelun kytkentää varten. Näissä tapauksissa alihankkija voi sijaita EU:n ulkopuolella.

Tietojen käyttö automaattiseen päätöksentekoon

Asiakkaiden henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietojen suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään ja käytetään aina turvallisimpien kulloinkin tiedossa olevien tiedonsuojausmenetelmien avulla. Tiedot on suojattu häviämiseltä, tuhoutumiselta ja vahingoittumiselta asianmukaisilla teknisillä sekä organisatorisilla toimilla.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. Asiakasrekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Sisu Interiorin palveluksessa olevilla tai Sisu Interiorin lukuun toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja työtehtävissään. Tiedot sijaitsevat Sisu Interior suljetussa verkossa, joka on suojattu palomuurilla. Työntekijöiden täytyy tunnistautua henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla, jotta he pääsevät käsittelemään tietoja.

Tiedot sijaitsevat suojattuna Suomessa sekä muissa Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa. Tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Sekä tietoja että varmuuskopioita säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedot hävitetään tuhoamalla ne silpuksi DIN 66399 turvaluokan P-3 mukaisesti.

Sisu Interiorin johdolla on kokonaisvastuu tietosuojan toteutumisesta.. Lisäksi edellytämme omilta palveluiden ja järjestelmien toimittajiltamme riittävät vakuudet siitä, että he noudattavat tarvittavia tietosuojakäytäntöjä omalta osaltaan ja pystyvät osoittamaan sen tarvittaessa. Olemme valmiita esittelemään tietosuojaan liittyviä käytäntöjämme ja toimittamaan niistä lisätietoja valvontaviranomaisille tarvittaessa. Tietovuodon sattuessa olemme valmiit ilmoittamaan tapauksesta tietosuojavaltuutetulle ja asiakkaille lainsäädännön määräämässä ajassa. Tarkastelemme tietosuojakäytäntöjemme toimivuutta ja kattavuutta jatkuvasti, ja kehitämme sekä teknisiä että organisatorisia käytäntöjä edelleen tarpeen mukaan.