SISU Interior on oululainen sisustussuunnittelu- ja sisustusarkkitehtitoimisto. Olemme erikoistuneet erilaisten toimitilojen tila- ja konseptisuunnitteluun sekä projektinhallintaan. Hallinnoimme halutessasi koko projektisi aina suunnittelusta valmiiksi tilaksi.

Me luomme uutta ilmettä yrityksesi tiloihin brändisi mukaisesti. Suunnittelumme perustuu visuaaliseen, toiminnalliseen sekä kaupalliseen lähtökohtaan. Näillä arvoilla luomme tiloja, jotka visuaalisesti kertovat tarinaa yrityksestäsi, ovat käyttäjälle ilo ja asiakkaallesi elämys.

Toteutamme tilasuunnitelmia, jotka tukevat työympäristösi kulttuuria. Suunnittelemme tilat vastaamaan tulevaisuuden työtapoja, joten otamme suunnittelussa aina huomion työergonomian ja työhyvinvoinnin. Meille on tärkeää, että työyhteisössäsi työtapamuutokset ovat positiivisia ja autamme uusien työympäristöjen käyttöönotossa.

Sisulle on tahdon asia suunnitella toteutettavat tilaratkaisut. Laadimme tavoitteesi mukaisesti projektikokonaisuuden, joka toimii muutoksen vihreänä lankana. Jos sinulla on jo tilasuunnitelma kädessäsi mutta kaipaat tilamuutoksien ammattilaisen näkemystä toteutukseen, autamme sinua projektissasi.

”Me sisulaiset olemme itse se supervoima, joka saa asiat toimimaan suunnittelun,
projektinhallinnan ja konseptoinnin avulla. Haluamme aina antaa asiakkaalle ratkaisun, joka toteutuu”

Palveluvalikoimaamme kuuluvat:

Sisustussuunnittelu ja -arkkitehtuuri

Tarjoamme sisustussuunnittelua ja sisustusarkkitehdin palveluita.

Suunnittelemme ja sisustamme erilaisia toimitiloja vaihteleviin tarpeisiin ja kohteisiin. Saat meiltä kokonaisvaltaista tai räätälöityä tilasuunnittelua. Halutessasi saat kauttamme koko projektinhallinnan uuden toimipisteesi käynnistämiseen tai vanhan toimipisteesi muutoksiin. Toteutamme myös pienempiä kokonaisuuksia tarpeidesi mukaan.

Sisustuskonseptointi

Palveluihimme kuuluu myös sisustuskonseptointi, joka on sisustussuunnittelua syväluotaavampi palvelu. 

Sisustuskonseptointi lähtee aina yrityksen lähtökohdista. Sen ydin on siinä, että teemme tilastasi yrityksesi brändin näköisen ja otamme huomioon myös tilan toiminnallisuuden, kaupallisuuden sekä myynnilliset tekijät. 

Palvelumuotoiluprosessi on tärkeänä osana mukana kaupallisten tilojen konseptoinnissa, koska haluamme miettiä asiakkaan koko palvelupolun. 

Koska konseptointi on pitkäkestoista ja sen täytyy kestää aikaa, uuden tuottaminen tulevaisuuden työtapojen kautta on tärkeää.

Sisustuskonseptointiin kuuluvat myös tarvittavat lupahakemukset ja -piirrokset.

Projektinhallinta

Hoidamme suunnittelun ja konseptoinnin lisäksi toteutuksen kaikki projektinhallintaan liittyvät palvelut visuaalisesta suunnittelusta toteutussuunnitteluun ja toteutuksen hallintaan. Kokonaisvaltaisen projektinhallinnan avulla haluamme poistaa yritykseltäsi paineen tuottaa itse innovoiva tila työntekijöille. Palvelulla yritys pystyy säästämään omista henkilöstökuluistaan, jolloin työntekijät voivat keskittyä̈ omaan työhönsä̈.