vantti_sisuinterior_työympäristösuunnittelu
Tilakonsepti Sisu Interior

SISU InWorks


Onnistuminen alkaa ihmisistä.

Työympäristön kehittäminen perustuu yrityksen nykytilanteeseen ja tulevaisuuden tavoitteisiin ja liiketoimintastrategiaan sekä työntekijän tarpeisiin ja työkulttuurin ymmärtämiseen. Palvelumuotoiluprosessin avulla rakennetaan kestävää työympäristösuunnittelua ja luodaan ymmärrystä käyttäjän kokemuksesta työympäristöstä ja toiminnallisuudesta. Koska työympäristön kehittämisen tavoitteet ovat pitkäkestoista ja aikaa kestävää, uuden työkulttuurin tuottaminen tulevaisuuden työtapojen kautta on tärkeää. Toimistotiloissa ergonominen ja yhteisöllinen suunnittelu tukee yrityskulttuuria ja parantaa käyttäjän viihtyvyyttä.

Kestävä työympäristö on muuntautumiskykyinen, kehittyvä ja käyttäjälähtöinen.

Analysointi ja integrointi

Henkilökunta on oman työympäristönsä asiantuntija. Heidän kuulemisensa ja ymmärtäminen on avain onnistumiseen tilasuunnittelussa. Analysointipalvelumme osallistaa tekijät ja yhdistää yrityksen strategiset tavoitteet.

Työympäristö ja kehitys

Työympäristön kehitys vastaa pitkä ajan tavoitteisiin. Ympäristökehitys on käyttäjälähtöisesti tapahtuvaa toiminnallista, visuaalista ja ympäristöllistä kestävän kehityksen suunnittelua.

Ergonomia ja työhyvinvointi

Kognitiivinen ergonomiasuunnittelu keskittyy tilan käytön helppouteen ja loogisuuteen, sekä akustiikkaan ja visuaalisuuteen. Valaistussuunnittelu on suuri tekijä kokonaisvaltaista työergonomiaa.

Löydämme suunnittelun aikana työntekijäsi ja liiketoiminnan arvopohjat sekä tarpeet, joiden mukaan ratkaisemme työympäristöt palvelemaan uutta työympäristökulttuuria.

Työympäristösuunnittelun palvelut

Työympäristökysely

Henkilöstökyselyssä selvitetään nykytilannetta työyhteisössä ja muutostoiveita työhyvinvoinnin parantamiseksi. Suunnittelussa määritetään työyhteisön sisäisiä ryhmiä ja heidän työtehtäviään, sekä suhdetta muihin rajapintoihin. Kyselystä laaditaan ratkaisukeskeinen analyysi, jonka pohjalta voidaan lähteä toteuttamaan muutosta tai siirtyä työympäristökehityksen vaiheeseen.

Työympäristökehitys

Työympäristökyselyn sisältöä voidaan syväluotaavammin käsitellä osallistavassa työympäristö kehittämisessä. Uusia yhteisiä toimintamalleja luodaan erilaisissa työpajoissa ja keskusteluryhmissä, joissa kerätään tietoa, sekä löydetään hiljaista tietoa työpaikkakulttuurista ja kokemuksista. Työympäristösuunnittelija luo tavoitteellisen työympäristösuunnitelman, joka on toteutettavissa joko nykyisissä tai uusissa tiloissa.

3D-tilasimulaatio

VR-lasien läpi katsottuna saat totuudenmukaisemman kuvan tilallisesta työympäristösuunnitelmasta. Hahmotat tilasuunnitelman paremmin, kun pääset itse katsomaan ympärillesi ja kulkemaan tilassa. Voit testata erilaisia tilaratkaisuvaihtoehtoja ja muokata ratkaisuja reaaliajassa. Saatat vaikkapa huomata, että seinän kaatamalla tilasta saadaan entistäkin toimivampi – tai huomata, että seinällä on tärkeä tehtävänsä.

Käyttöönottokoulutus

Muutokseen perehdyttäminen varmistaa onnistumisen. Ratkaisun avaimet ovat avoimessa keskustelussa käyttöönoton yhteydessä ja syntyvien kokemusten jakamisessa. Tilojen käyttöönotto vahvistaa jo tehtyjen suunnitelmien toteutumista käyttäjän tasolla. Koulutuksessa osallistetaan henkilökuntaa esimerkiksi pelisääntöjä luomalla tai opastamalla uusien tilojen käyttöön, että uuteen työympäristöön sopeutuminen tapahtuu joustavasti.