Suomalainen NaturVention (linkki www-sivuille) on mullistanut tavan puhdistaa ilmaa työtiloissa aidolla kasviseinällä! Sisäilman epäpuhtauksia ja hiilidioksidipitoisuuksia on puhdistettu erilaisten ilmanpuhdistajien avulla jo jonkin aikaa. Osa näistä laitteista on ollut sisustuksellisestikin siedettäviä, mutta NaturVention tekee niistä varsinaisia katseenvangitsijoita.

Sisustuksellisen näkökulman lisäksi kaikki perustuu luonnolliseen tapaan puhdistaa ilmaa elävien kasvien avulla. Ja ei huolta, miesvaltaisessakaan toimistossa kasvit eivät tule kuolemaan vedenpuutteeseen nimittäin kasteluväli on minimissäkin 2 viikkoa, jopa 8 viikkoa. Ja jos tämä ei riitä, niin NaturVention tarjoaa myös täysivaltaisen huoltosopimuksen jossa kastelussa ei tarvitse huolehtia ollenkaan.