← Työympäristösuunnittelu / Codemate Tilasuunnittelu / PSOAS →

Vantti eli Vantaan Tilapalvelut tuottaa ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja Vantaan kaupungille. Vantin toimistotiloihin saatiin laajennus, minkä tiimoilta haluttiin yhtenäistää ja uudistaa toimistotilat kokonaisuudessaan ajan tasalle. Vantin toimitusjohtaja Taina Huttunen valitsi Sisun asiakaslähtöisen näkökulman ja aikataulullisesti ketterän suunnittelupalvelun, sekä vankan toimistosuunnittelukokemuksen perusteella. Aikataulullisesti sisustussuunnittelu yhdistyi brändimateriaalin uudistumisen yhteyteen ja brändi-ilme, sekä värit huomioitiin tiloihin suunnitellussa visuaalisessa ilmeessä.

Vantin käytössä olevat tilat olivat jääneet auttamatta ahtaiksi, kun eri toimipisteitä oli suljettu ja ihmisiä oli sijoitettu saman katon alle. Mahdollisuus korjata tilannetta tuli, kun samasta rakennuksesta saatiin vuokrata lisätilaa. Tilojen yleisilme oli hyvin hämärä ja ysäri-henkinen. Lisäksi tila oli jaettu pieniin yksittäisiin huoneisiin  muutamaa isompaa tilaa lukuun ottamatta. Käytännössä ei ollut tilaa vaan käytävä, jonka varrella oli huoneita. Olimme 2020 alussa aloittaneet strategiamme päivityksen sekä kotisivujemme ja graafisen ilmeemme uudistamisen. Halusimme myös uudistumisen näkyvän tiloissamme. Tuntui tärkeältä saada tilat ilmentämään uutta suuntaamme.

Strategiamme yksi painopisteistä kulkee nimellä Ihmiset ensin, joten halusimme muutoksella myös kertoa henkilöstöllemme, että he ansaitsevat viihtyisämmät tilat.

Taina Huttunen, Toimitusjohtaja

Tilamuutosvaihtoehdot suunniteltiin toiminnallisuuden pohjalta. Haluttiin lisää valoa ja tilantuntua, sekä tiimeille heidän työtapoihinsa sopivat tilat. Lisänä huomioitiin lisääntynyt tarve erilaisille neuvottelutiloille, joita tilamuutoksessa saatiin lisättyä erinomaisesti. Olemassa olevat taukotilat olivat riittämättömät ja viihtyvyydessä oli myös parantamisen varaa. Tarvittiin myös isommille kokouksille soveltuva tila ja päätettiin yhdistää taukotilojen ja kokoontumistilan toiminnallisuudet samaan tilaan. Avotilojen käyttö osana toimistotilakonseptia toi esiin tarpeen huomioida myös akustiikka ja se huomioitiin visuaalisia elementtejä suunniteltaessa. Brändivärejä ja akustiikkaa yhdisteltiin sekä monokromaattisesti, että eri sävyjä yhdistellen. Neuvotteluhuoneissa käytettiin teemavärejä reippaammin luoden energisia tiloja yhteiseen ja luovaan työskentelyyn. Neuvottelutiloihin suunniteltiin työskentelytapoja perinteisestä mallista rentoon sohvaratkaisuun. Näin erilaisille kokoontumisille ja tapaamisille on tarjolla tarkoituksenmukainen kohtaamiseen soveltuva tila.

Vantin toiminnoille valittiin sävypaletista omat teemavärinsä ja niitä hyödynnettiin tiloissa sen mukaan miten toiminnot tiloihin sijoittuvat.

Suvi Salmenkaita

Työpistekalustukselle suunniteltiin myös uusi konsepti ja suuri osa uusittiinkin tilamuutosten yhteydessä. Vantin olemassa oleva kalustus inventoitiin suunnittelun alkuun ja se oli kollaasi aiempien osauudistusten mukanaan tuomia värejä ja materiaaleja. Kalustesuunnitelmassa huomioittiin kaikki hyödynnettävät elementit, jotka palvelevat sekä uutta visuaalista ilmettä, että toimivaa työympäristöä. Kierrätyksestä huolehdittiin kalustehankintojen yhteydessä.

”Yhteistyö lähti nopeasti käyntiin ja Sisulaiset saivat mielestäni nopeasti kiinni siitä, mitä halusimme. Aikataulut suunnittelutyön osalta sujuivat hyvin ja muutosehdotuksiimme suhtauduttiin kärsivällisesti.  Vielä siinä vaiheessakin, kun muutostyöt olivat jo käynnissä, jouduimme säätämään monia asioita. Sisulaiset myös osallistuivat ja auttoivat meitä hienosti alkuun kalustetilauksissa. Lopulta hyvien ja yksityiskohtaisten suunnitelmien avulla pystyimme toteuttamaan suurimman osan hankinnoista itsenäisesti, mikä oli meille tärkeää, koska teimme muutostyöt ja niihin liittyvät aikataulutuksen itse. Sisu teki meille hyvän suunnitelman, jota osittain toteutamme vieläkin, koska kaikkea emme saaneet täysin toteutettua yhdellä kertaa.

Hyvien ja yksityiskohtaisten suunnitelmien avulla pystyimme toteuttamaan suurimman osan hankinnoista itsenäisesti, mikä oli meille tärkeää, koska teimme muutostyöt ja niihin liittyvät aikataulutuksen itse.

Taina Huttunen

Toimitusjohtaja

”Brändivärejä voidaan yhdistää rauhallisiin materiaaleihin luoden sopivasti kontrastia ja ilmettä työtiloihin. Kun uskalletaan käyttää brändin värejä reippaasti, yrityksen fyysiset tilat antavat saman tunnelman, mikä luodaan markkinoinnissa.”, kertoo Suvi Salmenkaita.

Tauko/kokoustilassa hyödynnettiin olemassa olevat Artekin tuolit ja haluttiin sosiaalisia tilanteita tukevat pyöreät ruokapöydät. Tilailme rakentui Aallon tyylisuuntaa palvelevilla vaneripinnoilla, jotka toimivat myös akustisina elementteinä. Elementtien toimittajaksi valikoitui Luomoa, joka huolehti sekä elementtien toimituksesta että asennuksesta. Lisäksi tilaan tuotiin pehmeitä kalusteita rennompaan oleskeluun ja nämä tuovatkin viihtyvyyttä selkeään kokonaisuuteen.

”Akustiikkaelementtien pinnat voivat myös olla perinteisessä mielessä kovia pintoja, kun niissä on käytetty kolmiulotteisia muotoja. Luomoan tuotteissa on monenlaisia akustisia paneeli- ja tilaratkaisuvaihtoehtoja ja akustisten tarpeiden lähtökohdista voidaan paneelienrakenne valita vastaamaan tarpeisiin.”

Suvi Salmenkaita
Ota yhteyttä ja onnistutaan yhdessä Sisukkaasti!
Lue lisää muista sisustuskohteistamme!
Seuraa Sisulaisia somessa!
Taina Huttunen Taina Huttunen Toimitusjohtaja Toimistosuunnittelu / Vantti
Loading...