Mobilisaatio on tullut ajankohtaiseksi jo aikaa sitten, kannettavilla työskentely on tullut niin yleiseksi, että moni kyseenalaistaa, mihin teknologian moniosaajat fyysisiä toimistoja enää nykyään tarvitsevatkaan. Myös yritykset näkevät tässä tilaisuuden karsia toimitilakustannuksissa teknologian kehittyessä.

Mutta työpaikat ja toimitilat eivät ihan vielä ole museokamaa. Vaihtoehtoinen ei ole sama, kuin vanhanaikainen ja vaikka täysin virtuaalinen yritys onkin teoriassa mahdollista, fyysiset toimitilat toimistokalusteineen tarjoavat monia etuja ja organisaatiot jatkavat myös tulevaisuudessa niiden käyttöä. Yritysten suurin haaste ei olekaan minimoida toimitilojensa kokoa, vaan maksimoida niiden läsnäolo, jotta ei maksettaisi myöskään turhasta. Työtilojen tuottavuudesta on myös tehty erilaisia tutkimuksia, SISU:n artikkelin aiheesta löydät täältä

Työtilat tarjoavat useita etuja, joita ei voida saavuttaa mobilisaatiolla:

1. Ne helpottavat positiivista vuorovaikutusta työntekijöiden välillä. (esimies-alainen suhteita, spontaania vuorovaikutusta vaikkapa vesiautomaalilla, sekä korvaamattomia ihmissuhteita)

2. Ne viestivät ammattimaisuudesta ja uskottavuudesta asiakkaille ja työntekijöille

3. Ne antavat tilan työvälineille ja hankinnoille, kuten tuotantolaitteille ja tekniikalle

Nämä asiat vievät myös tilasuunnittelun ytimeen. Oikealla tilasuunnittelulla ja sisustussuunnittelijan palveluja hyödyntämällä voidaan lisätä työntekijöiden positiivista käyttäytymistä (yhteistyötä, ideointia) ja vähentää negatiivista (tiedon ja resurssien haaskaaminen). Taas kiinnittämällä huomiota työtilojen sisustukseen yritykset viestivät myös työntekijöilleen, että heillä on merkitystä ja, että heidän työtään arvostetaan. Nykysukupolvi motivoituu työhönsä työyhteisönsä ja työnohjauksen kautta. He tarvitsevat esikuvia, opastusta ja sosiaalista kanssakäymistä, sekä tunteen, että joku sijoittaa heihin ja arvostaa heidän työtään. Uusi sukupolvi X myös haluaa viihtyisyyttä työpaikoille.

Avainajatus on, että työn siirtyminen teknisiin laitteisiin ei tarkoita sitä, etteikö toimitiloja enää tarvittaisi. Päinvastoin tilasuunnittelun, nyt enemmän kuin koskaan, täytyy tuottaa luovia tiloja, joissa työntekijät voivat kokoontua ja vaihtaa ajatuksia. Viihtyisä työympäristö ja sisustus toimivine toimistokalusteineen tulevat olemaan myös osa tulevaa työkulttuuria. Mobilisaatio ei tapa fyysisiä toimistoja, vaan pakottaa ne kehittymään paremmiksi.