Sisu oli puhumassa tietoturva-aiheesta sisustuksen näkökulmasta hiljattain järjestetyssä Tietoturva-aamiainen tapahtumassa Oulussa. Jos et sattunut pääsemään paikan päälle, niin ei hätää – kokosimme tähän blogi-kirjoitukseen parhaimmat tärpit esityksestä!

Tietoturva ei kosketa vain nettisivuja ja digitaalisia järjestelmiä, vaikka ne ovatkin kovasti pinnalla julkisessa keskustelussa. Se koskettaa laajempana käsitteenä myös esimerkiksi yrityksen toimitiloja, ja on täten tärkeä osa tilasuunnittelua. Miten tietoturvan voi siis huomioida toimitilan muutoksissa sekä sisustuksen ja tilankäytön suunnittelussa? Toteutettavista käytännön ratkaisuista tärkeimpänä olemme listanneet seuraavat osa-alueet: Akustiikka, näkösuojat ja opasteet.

Akustiikasta

Akustiikka on varmaankin kaikille tuttu termi ja ollut jo pitkään ajankohtainen. Keskitymme nyt tässä kirjoituksessa yleisempiin akustiikkaratkaisuihin toimitilakäytössä, emmekä niinkään tarkempaa akustiikkaa vaativiin tiloihin, kuten kirkot, kirjastot ja muut erityisiä akustisia oloja vaativat tilat. Akustiikkaa voidaan hyödyntää tilojen toteutuksessa vaimentamaan ääntä ja vähentämään äänen kulkeutumista, esimerkiksi asiakastiloihin. Akustiikkaa voidaan käyttää ja lisätä todella monella tavalla, kuten pinta-akustiikalla (lattia, katto -ja seinämateriaalit), suurilla huonekaluilla sekä neuvotteluhuone -ja puhelinkoppiratkaisuilla.

Pinta-akustiikkaa on helppo lisätä jo valmiisiin ja käytössä oleviin tiloihin, esimerkiksi korkeissa tiloissa lattiamateriaalilla ja akustiikkalevyjen käytöllä on iso merkitys. Akustiikkalevyjä voidaan käyttää perinteisesti niin katossa kuin myös seinissäkin, ja ne voivat olla myös sisustuksellisesti näyttäviä elementtejä. Käytettävillä materiaalivalinnoilla voidaan taas vaikuttaa siihen, onko akustiikan hyötyvaikutus esteettinen ja lähinnä kaikua vähentävä vai ihan mitattavissa oleva äänenvaimennus. Jos tavanomaisesta toimistotilasta halutaan saada akustiikaltaan hyvä paikka työskennellä, on suositeltava akustisten pintojen määrä yllättävän suuri! Tämä määritellään aina tilakohtaisesti ja erityistarpeissa kannattaa kääntyä asiantuntevan akustiikkasuunnittelijan puoleen. Tarpeen vaatiessa Sisukin tekee suunnittelua yhteistyössä akustiikka-asiantuntijan kanssa.

Etenkin suurissa tiloissa, suurikokoisilla kalusteilla on akustisesti vaimentava vaikutus. Isohkot kirjahyllyt ja sohvat ovat tässä kategoriassa eniten käytettyjä esimerkkejä. Myös tilanjakana toimivat ja korkeammat kalusteet vaikuttavat positiivisesti tilan äänimaailmaan.

Kun puhutaan tietoturvasta tai tietosuojasta, on toimitiloissa hyvä olla hiljaisia tiloja, joissa on valmistajan takaama äänenvaimennus. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme neuvotteluhuoneita mm. vaimentavilla lasiseinillä mutta myös siirrettävillä moduulineukkareilla. Myös tietosuojaa vaativiin puhelinkeskusteluihin on olemassa äänen lähes täysin eristäviä, ilmeeltään erinäköisiä puhelinkoppiratkaisuja. Puhelinkopit ovatkin nykyään hyvin suosittuja ratkaisuja avotoimistoissa, joissa hiljaisuus ja yksityisyys ovat usein hakusessa.

Näkösuojat

Nykytrendin mukaisissa avo -ja monitilatoimistoissa hyödynnetään paljon esimerkiksi lasiseiniä ja yhteisiä avotiloja. Tällöin on huomioitava työpisteiden ja tilojen yksityisyyden mahdollistaminen, esimerkiksi työpistesermein ja ikkunakalvoituksin tai –verhoin. Näkösuojien peittävyys voidaan valita käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan, ja ne voivat olla myös sisustuksellisesti miellyttäviä elementtejä. Esimerkiksi valoa läpäisevät kalvot voidaan kuvioida tai rei’ittää yrityksen brändin mukaisesti. Erilaisia sermi -ja tarraratkaisuja saa mittatilaustyönä tarpeen ja tilojen mukaan.

Opasteet

Yksi osa toimitilojen tietoturvaa on ohjata asiakkaat ja vieraat oikeaan paikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opastuksen on oltava tarpeeksi hyvä, jotta asiakas ei päädy ainoastaan henkilökunnalle tarkoitettuihin tiloihin. Myös opastukseen on useita eri tapoja; perinteisten kylttien lisäksi on tarjolla myös houkuttelevampia vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää osana sisustusta. Jo mainittuja näkösuojatarroja voidaan hyödyntää opastuksessakin ja seinille voidaan tehdä isompia opasteita, esimerkiksi tarroilla tai maalaamalla. Opastusvalaistusta voidaan myös käyttää eri tavoin ja eri pinnoilla; oiva esimerkki tästä on lentokoneissa käytetty hätäpoistumisteitä merkkaava lattiavalaistus.

Lattia on myös suosittu paikka erilaisille opasteille; tekstien ja lattiavalojen lisäksi on mahdollista ohjata vierailijan liikkumista tiloissa käyttämällä huomiovärein maalattuja pintoja. Kaikille tuttu esimerkki tästä on tiehen maalatut liikennemerkit ja suojatie! Yhdistelemällä eri tapoja saadaan tilatarpeita vastaavia yksilöllisiä ratkaisuja, joka pätee kaikkiin edellä mainittuihin tietoturvaan liittyviin sisustusratkaisuihin.

Koska jokainen toimitila on erilainen ja jokaisella yrityksellä on yksilölliset tarpeet, on toimivin ratkaisu ottaa tilamuutosprojektiin mukaan asiantunteva suunnittelutoimisto, jolla on tietotaito ohjata tilaratkaisuja oikeaan suuntaan. Turvallista sisustamista!

Kirjoittaja: Suunnittelija, Suvi Salmenkaita

Päivitetty 2020