Huolellisesti suunnitellut tilat ovat investointi ihmisiin

Työympäristöllä on merkittävä rooli työntekijöiden fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämisessä sekä työtehon ylläpitämisessä. Oikein, ja työyhteisön tarpeeseen, suunniteltu työtila voi parantaa työntekijöiden fyysistä hyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. Työympäristö voi vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin. Esimerkiksi avoin kommunikaatio, positiivinen työilmapiiri ja viihtyisät tilat voivat luoda työntekijöille turvallisen ja motivoivan ympäristön, joka vähentää stressiä ja ahdistusta.

Työympäristöllä onkin merkittävä tekijä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamisessa. Ergonomisesti optimoidut tilat, kuten säädettävät työpisteet ja ergonomiset kalusteet, muodostavat perustan fyysisen kuormituksen vähentämiselle ja työn sujuvuudelle. Työympäristösuunnittelussa katsotaan kuitenkin syvemmälle työyhteisöön ja työhyvinvointiin. Siinä ratkaistaan niin tilojen funktionaalisuutta ja autetaan työtehon ylläpidossa luomalla oikeanlaiset työympäristöt, kuten yhteisöllisyyttä tukevat avotilat ja tilojen monikäyttöisyys, jotka edistävät tiimityöskentelyä ja vuorovaikutusta. Työympäristösuunnittelun monipuolisuus antaakin mahdollisuuden erilaisten työskentelytapojen ja -tilanteiden sovittamisen toimitilaan.

Työyhteisössä Innovaatio ja inspiraatio nousevat myös tilojen visuaalisesta ilmeestä ja ympäristöstä. Väripaletin ja valaistussuunnittelu, luonnonläheiset elementit sekä viherkasvit voivat tuoda tiloihin inspiroivan ilmapiirin ja edistää luovuutta. Työntekijät voivat valita tilanteen mukaan sopivimman työskentely­-ympäristön, olipa se sitten keskittymistä vaativa hiljainen alue, avoin yhteistyötä tukeva tila tai joustavat työpisteet.

Huolehtimalla työympäristön laadusta edistät työntekijöiden tyytyväisyyttä työhönsä ja sitoutumista organisaatioon.

Työhyvinvointi on monen tekijän summa

Työhyvinvointi on työntekijän myönteinen kokemus siitä, että sekä työhön liittyvät voimavarat että hänen omat fyysiset ja psyykkiset voimavaransa riittävät tai ylittävät työn asettamat vaatimukset (THL).

Työhyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitämiseen on oltava johdonmukainen suunnitelma, jota toteutetaan yrityksen sisällä aktiivisesti. Hyvinvointi ei siis yksinkertaisesti ole vain yksi tekijä tai toimenpide, vaan se on yhdistelmä erilaisia vaikutteita ja elementtejä. Yksi merkittävimmistä tekijöistä työhyvinvoinnin saavuttamisessa on työympäristö. Ergonominen, viihtyisä ja inspiroiva työympäristö tukee työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Oikeanlainen tilasuunnittelu ja -järjestely voivat vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden tehokkuuteen ja viihtyvyyteen. Toinen avainasemassa oleva osatekijä on positiivinen työilmapiiri. Hyvä ja kannustava ilmapiiri, jossa vuorovaikutus on avointa, ja jossa työntekijöitä tuetaan ja arvostetaan, edistää merkittävästi työmotivaatiota ja työssä viihtymistä.

Henkilökohtainen hyvinvointi, sekä fyysinen että henkinen, muodostaa myös perustan kokonaisvaltaiselle työhyvinvoinnille. Liikunta, terveelliset elämäntavat ja mahdollisuus palautumiseen ja taukoihin työpäivän aikana ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan työntekijän jaksamiseen ja suoriutumiseen. Työhyvinvointi on tasapainoinen kokonaisuus, jossa työympäristö, työilmapiiri ja henkilökohtainen hyvinvointi muodostavat yhdessä työhyvinvointia. Tämä tasapaino on olennainen sekä yksittäiselle työntekijälle että koko organisaatiolle menestyksekkään ja kestävän työkulttuurin luomisessa.

Työhyvinvointi on tasapainoinen kokonaisuus, jossa työympäristö, työilmapiiri ja henkilökohtainen hyvinvointi muodostavat yhdessä työhyvinvointia.

5 vinkkiä työhyvinvoinnin kehittämiseen

  1. Suunnittele työympäristö tukemaan työhyvinvointia. Integroidut tilat ja alueet liikkumiselle tai jumppaamiselle voivat rohkaista työntekijöitä pysymään aktiivisina työpäivän aikana. Huolehdi, että on tilaa myös hiljaisuudelle ja rauhoittumiselle sekä yhteisöllisyydelle.
  2. Pidät lyhyitä mikrotaukoja. Ne mahdollistavat hetken hengähdystauon ja irrottautumisen työstä, ovat olennainen osa työpäivää. Tällaiset hetket voivat sisältää lyhyitä mindfulness-harjoituksia, venyttelyä tai vaikkapa lyhyitä kävelylenkkejä.
  3. Huolehdi, että käytössä on modernit ergonomiset varusteet. Säädettävät työpöydät mahdollistavat seisomatyön ja istumisen vuorottelun, ergonomiset tuolit tukevat oikeaa ryhtiä, ja jopa pienet, suunnitellut taukoliikkeet voivat vähentää istumisen haittavaikutuksia.
  4. Rakenna avoin ja tukema ilmapiiri työpaikalla. Hyvä vuorovaikutus, tuki kollegoilta ja mahdollisuus ilmaista itseään edistävät työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota.
  5. Ylläpidä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Yritä pitää tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä. Anna itsellesi aikaa rentoutua ja harrastaa asioita, jotka tuovat iloa ja rentoutumista arkeesi. Tämä auttaa ehkäisemään uupumusta ja ylläpitää motivaatiota työssä.

Tarve työympäristösuunnittelulle? Ota yhteyttä!

Seuraa Sisulaisia somessa!