Tämän hetken ilmeisin trendi näyttää olevan työympäristön vahva muutos monitilaympäristöksi.

Monitilaympäristössä toimisto on jaettu työtehtävien tai työnteon vaatimusten mukaan erilaisiin alueisiin, esimerkiksi äänieristettyyn yksilötyöskentelyyn, avotilaan ja tiimityöskentelyyn kuitenkin niin ettei henkilökohtaisia työpisteitä juuri ole. Tiloja voidaan suunnitella myös niin, että ne toimivat monipuolisesti; sama tila toimii työtilana tai neuvottelutilana kulloisenkin tarpeen mukaan. Yleensä myös työntekijöiden yhteiseen ns. rentoon tilaan panostetaan paljon. Taustalla on monia eri tekijöitä lähtien tehostetusta tilankäytöstä pienentyneisiin kustannuksiin sekä luonnollisesti työnteon tavan selvään muuttumiseen viime vuosina.

Envera pääkuva

Monitilaympäristö voi parhaimmillaan – siis hyvin suunniteltuna ja toteutettuna – toimia hienosti. Alkukartoituksessa on hyvin huomioituna työntekijöiden tarpeet ja erilaisuudet niin työtavoissa kuin persoonallisuuksissakin. Samalla kartoitetaan ja kehitetään mahdollisesti uusia työnteon tapoja. Työnteon tavan muuttuessa yleensä myös johtaminen hioutuu, muuttuu osaamisen johtamiseksi. Vuorovaikutus ja kohtaaminen työpaikoilla voivat lisääntyä merkittävästi. Kynnys puhumiseen madaltuu ja työyhteisöllisyys voimaantuu. Ja kaikki nämä tekijät ovat kriittisiä mitattaessa työntekijän viihtyvyyttä työpaikalla!

Usein myös työympäristön muutos viestittää työntekijöille heidän työpanoksensa arvostusta sekä koko organisaation suhtautumista myönteisesti kehitykseen. Parhaimmillaan uudistettu toimisto voi vahvistaa ja kauniisti alleviivata yhtiön strategiaa, myös asiakkaille. Ollaan siis ajassa mukana positiivisella otteella!

Sajos Saamelaiskulttuurikeskus Inari, ADI Kalusteet Oy

Kritiikkiäkin monityötilat saavat ja varmasti aiheestakin. Jos suunnittelu ei ole oikein onnistunut ja työympäristö muistuttaa enemmän avokonttoria kuin monityötilaa, moni saattaa kokea tilan liian häiriölliseksi ja jopa vieraaksi. Keskustelua on myös ollut kontrolliyhteiskunnan kasvusta; mittaavatko yhteisö ja tietotekniikka liikaa ja koko ajan työnteon tehokkuutta, pitääkö työntekijän olla aina tavoitettavissa ja valppaana. Tutkittu on myös työntekijöiden ystävyyssuhteita; ne toimivat parhaiten, jos työntekijöillä on yhden, max kahden hengen huone. Hyvin monen ongelman taustalla on kokemus ettei työntekijä ole voinut vaikuttaa omiin työoloihinsa, tämän merkitystä ei voine liikaa korostaa.

Ihailtavaa on ollut tämän vuoden aikana huomata, kuinka hyvin meidän asiakkaat ovat ajassa kiinni. Yleensä jo ensimmäisen tapaamisen aikana voi huomata, kuinka pitkälle työtapoja ja tarpeita on etukäteen mietitty. Näitä projekteja on ollut innostavaa toteuttaa!

Kirjoittaja: Suunnittelija, Eeva Mankinen